GAME
客隊
POW
65
Q1 Q2 Q3 Q4 F
POW
13 22 17 13 65
藍豚
20 15 16 4 55
日期: 22 Jun 21:00     地點: 石硤尾公園體育館
主隊
藍豚
55
POWER GINGERS 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
Fong Lap Yin 3 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6 2 8.0 1 0 1 5 0 2.0
Chan Hon Yin Bosco 19 Y 0 26.0 2 1 50.0 15 6 40.0 7 6 85.7 3 0 3.0 5 2 0 0 1 25.0
Leung Chung Ting 83 Y 0 13.0 5 5 100.0 4 1 25.0 0 0 0.0 3 2 5.0 1 1 0 0 1 17.0
Li Ka Hang 14 Y 0 8.0 5 4 80.0 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 0 0 0 0 0 7.0
Cheng Ka Fai 28 0 2.0 4 1 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 1 5.0 2 0 2 1 0 7.0
Chui Ho Pong Terry 22 Y 0 7.0 9 3 33.3 0 0 0.0 2 1 50.0 1 0 1.0 3 1 0 2 1 3.0
Chan Wai Yip Alan 67 0 9.0 6 3 50.0 0 0 0.0 4 3 75.0 6 2 8.0 3 1 0 1 0 16.0
總和---- -- -- 65.0 34 17 50.0 20 7 35.0 13 10 76.9 24 7 31.0 15 5 3 9 3 77.0

藍豚 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
陳嘉榮 6 Y 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1.0 1 3 0 2 0 -1.0
曾文康 7 Y 0 10.0 8 5 62.5 1 0 0.0 0 0 0.0 6 1 7.0 3 1 0 3 4 14.0
吳鎮宇 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
黃英浿 10 Y 0 11.0 13 4 30.8 0 0 0.0 3 3 100.0 0 4 4.0 3 3 0 3 4 9.0
劉家鍵 8 Y 0 0.0 7 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3.0 0 0 0 0 1 -4.0
楊承進 14 0 2.0 2 1 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1.0
江健文 1 Y 0 2.0 7 1 14.3 2 0 0.0 0 0 0.0 4 2 6.0 3 0 0 1 3 2.0
楊寶穎 19 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 0 0 0 0 0 1.0
張錦龍 2 Y 0 30.0 7 6 85.7 14 6 42.9 0 0 0.0 6 2 8.0 3 1 1 1 1 33.0
總和---- -- -- 55.0 48 17 35.4 17 6 35.3 3 3 100.0 17 13 30.0 13 8 1 10 13 55.0

支持

你支持邊隊?
POWER GINGERS 藍豚
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • AaronSum
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  6 小時前
 • DarreLof
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  三月十四日, 2020 下午6:41
 • PinUp
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  三月一日, 2020 下午3:14
 • KaqaztikMedy
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  二月二十六日, 2020 上午5:32
 • MiOwnep
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  二月二十四日, 2020 下午2:53