GAME
客隊
嵐進
46
Q1 Q2 Q3 Q4 F
嵐進
13 10 15 8 46
AZU
16 15 14 13 58
日期: 11 May 18:00     地點: 土瓜灣體育館
主隊
AZU
58
嵐進 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
楊威文 be 14 Y 17:42 1 4.0 2 2 100.0 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 5 0 0 2 1 7.0
Li Ho Kei Kevin 21 Y 32:32 -14 21.0 13 9 69.2 0 0 0.0 5 3 60.0 7 2 9.0 1 0 0 1 1 24.0
Lau Chi Ho 10 Y 06:50 -2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0.0
But Cash 30 Y 37:45 -5 11.0 2 1 50.0 6 3 50.0 0 0 0.0 1 0 1.0 3 0 0 0 0 11.0
Hui Chun Yuen Rico 23 Y 30:18 -7 3.0 5 1 20.0 2 0 0.0 2 1 50.0 1 0 1.0 0 1 1 7 4 -8.0
Wu Siu Fung 11 33:04 -5 5.0 1 1 100.0 4 1 25.0 0 0 0.0 11 1 12.0 0 2 0 3 3 13.0
Leung Kai Chung Ernie 12 22:17 -13 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 3 1 0 1 5 4.0
Tseng Hung Sun Eagle 87 09:47 -10 2.0 4 1 25.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 -4.0
Ng Kai Thai Dennis 9 09:41 -5 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2.0 1 0 0 0 3 1.0
總和---- -- -- 46.0 29 15 51.7 15 4 26.7 7 4 57.1 23 4 27.0 13 4 1 15 18 48.0

AZURE 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
Lam Hang Kwong 41 Y 40:00 12 5.0 2 0 0.0 6 1 16.7 2 2 100.0 6 1 7.0 6 1 0 4 3 8.0
Kwok Yih Fei Yves 42 Y 40:00 12 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8 1 9.0 0 1 0 0 3 7.0
Wong Kai Lok 11 Y 40:00 12 23.0 6 5 83.3 10 4 40.0 2 1 50.0 0 0 0.0 0 3 0 3 0 15.0
Choi Ming Yiu Eric 20 Y 40:00 12 7.0 6 1 16.7 0 0 0.0 8 5 62.5 3 3 6.0 3 1 0 2 3 7.0
Lam Sai Him 91 Y 40:00 12 23.0 2 1 50.0 10 5 50.0 9 6 66.7 0 2 2.0 2 0 0 1 2 17.0
總和---- -- -- 58.0 19 7 36.8 26 10 38.5 21 14 66.7 17 7 24.0 11 6 0 10 11 54.0

支持

你支持邊隊?
嵐進 AZURE
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • pinupcasinoone
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月十日, 2020 下午2:20
 • Fedorovskih780
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月五日, 2020 下午1:11
 • JcobTrist
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月十九日, 2020 上午11:45
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月九日, 2020 上午10:03
 • RobertWhame
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月八日, 2020 下午3:15