GAME
客隊
西沙聯
66
Q1 Q2 Q3 Q4 F
西沙聯
21 16 13 16 66
甲子年
4 13 16 15 48
日期: 06 May 20:00     地點: 紅磡市政大廈體育館
主隊
甲子年
48
西沙聯 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
Yuen 12 0 3.0 1 0 0.0 6 1 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 1 1 1 0.0
Wong Yiu Kam 1 Y 0 13.0 7 5 71.4 2 1 50.0 0 0 0.0 4 3 7.0 4 2 0 1 0 22.0
Lee Tung Kun 7 Y 0 15.0 8 6 75.0 5 1 20.0 1 0 0.0 5 1 6.0 2 1 0 2 0 15.0
Ng Tsz Ho 8 Y 0 11.0 7 5 71.4 0 0 0.0 2 1 50.0 8 2 10.0 1 0 0 1 1 18.0
Tseung Siu Lun 14 0 2.0 3 1 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 0 1 0 1 2 1.0
Ng Man Lung 11 0 2.0 3 1 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 3 0 3.0 3 0 0 0 1 6.0
Ng Siu Yin 22 Y 0 5.0 4 2 50.0 0 0 0.0 2 1 50.0 4 2 6.0 1 1 1 1 1 10.0
Yu Ka Bo 25 0 15.0 10 6 60.0 5 1 20.0 0 0 0.0 5 0 5.0 3 1 1 2 3 15.0
總和---- -- -- 66.0 43 26 60.5 18 4 22.2 5 2 40.0 30 8 38.0 15 8 3 9 9 87.0

甲子年 得分 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 效率
Ho Chun Yin 3 Y 0 6.0 7 2 28.6 3 0 0.0 2 2 100.0 8 0 8.0 0 0 0 1 2 5.0
Tsui Siu Chor 66 Y 0 16.0 13 6 46.2 3 1 33.3 2 1 50.0 2 5 7.0 0 1 0 1 1 13.0
Fan Kam Wing 23 Y 0 3.0 3 1 33.3 0 0 0.0 2 1 50.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 -2.0
Wong Ka Lok 49 Y 0 4.0 6 2 33.3 0 0 0.0 1 0 0.0 1 1 2.0 0 0 0 2 1 -1.0
Chan Kam Hin 9 Y 0 5.0 5 1 20.0 5 1 20.0 0 0 0.0 3 0 3.0 0 4 0 0 1 4.0
Hui Li Wan 0 0 4.0 3 2 66.7 1 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 1 0 0 2 0 2.0
Wong Chun Wai 4 0 10.0 9 5 55.6 0 0 0.0 3 0 0.0 5 1 6.0 6 1 0 3 3 13.0
總和---- -- -- 48.0 46 19 41.3 12 2 16.7 10 4 40.0 20 7 27.0 7 6 0 11 8 34.0

支持

你支持邊隊?
西沙聯 甲子年
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • HiFiHiF1Mus
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  九月十七日, 2020 上午4:17
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  九月十四日, 2020 上午7:18
 • algofe
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  九月四日, 2020 下午12:16
 • algofe
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月二十二日, 2020 上午8:51
 • Vetle
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月十八日, 2020 下午2:18