GAME
客隊
SIU
26
Q1 Q2 Q3 Q4 F
SIU
9 3 7 7 26
創基金
10 11 8 14 43
日期: 11 Aug 21:00     地點: 東啟德體育館
主隊
創基金
43
SIU MING 創基金業

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

SIU MING 創基金業
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 26.0

Yeung Ping Cheong
#8
43.0

Lap
#23
兩分起手 45.0

Yeung Ping Cheong
#13
39.0

Lap
#10
兩分入球 9.0

Yeung Ping Cheong
#4
13.0

Yin
#4
兩分比率 20.0 33.3
三分起手 12.0

Lau Tsz Chun
#4
19.0

Lap
#11
三分入球 2.0

Diu Chun Pong
#2
5.0

Lap
#5
三分比率 16.7 26.3
罰球起手 5.0

Lau Tsz Chun
#3
4.0

Huen
#2
罰球入球 2.0

Lau Tsz Chun
#1
2.0

Huen
#1
罰球比率 40.0 50.0
防守籃板 32.0

Chu Hok Him
#7
30.0

Yin
#11
進攻籃板 10.0

Chu Hok Him
#4
4.0

ngai
#1
籃板總數 42.0

Chu Hok Him
#11
34.0

Yin
#11
助攻 6.0

Chan Chi To
#2
9.0

wan
#5
偷波 9.0

Lau Tsz Chun
#2
13.0

wan
#4
封阻 2.0

Lau Tsz Chun
#1
3.0

ngai
#2
失誤 21.0

Lee Chi Hung
#6
13.0

Lap
#5
犯規 10.0

Chan Chi To
#4
10.0

Yin
#2
效率 15.0

Chu Hok Him
#8
47.0

Yin
#18

留言

支持

你支持邊隊?
SIU MING 創基金業
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • abc
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月三日, 2020 上午1:11
 • Ret
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月一日, 2020 上午12:24
 • MawikStofe
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  七月八日, 2020 下午9:04
 • pinupcasinoone
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月十日, 2020 下午2:20
 • Fedorovskih780
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月五日, 2020 下午1:11