GAME
客隊
西沙聯
66
Q1 Q2 Q3 Q4 F
西沙聯
21 16 13 16 66
甲子年
4 13 16 15 48
日期: 06 May 20:00     地點: 紅磡市政大廈體育館
主隊
甲子年
48
西沙聯 甲子年

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

西沙聯 甲子年
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 66.0

Lee Tung Kun
#15
48.0

Tsui Siu Chor
#16
兩分起手 43.0

Yu Ka Bo
#10
46.0

Tsui Siu Chor
#13
兩分入球 26.0

Lee Tung Kun
#6
19.0

Tsui Siu Chor
#6
兩分比率 60.5 41.3
三分起手 18.0

Yuen
#6
12.0

Chan Kam Hin
#5
三分入球 4.0

Yuen
#1
2.0

Tsui Siu Chor
#1
三分比率 22.2 16.7
罰球起手 5.0

Ng Tsz Ho
#2
10.0

Wong Chun Wai
#3
罰球入球 2.0

Ng Tsz Ho
#1
4.0

Ho Chun Yin
#2
罰球比率 40.0 40.0
防守籃板 30.0

Ng Tsz Ho
#8
20.0

Ho Chun Yin
#8
進攻籃板 8.0

Wong Yiu Kam
#3
7.0

Tsui Siu Chor
#5
籃板總數 38.0

Ng Tsz Ho
#10
27.0

Ho Chun Yin
#8
助攻 15.0

Wong Yiu Kam
#4
7.0

Wong Chun Wai
#6
偷波 8.0

Yuen
#2
6.0

Chan Kam Hin
#4
封阻 3.0

Yuen
#1
0.0

Ho Chun Yin
#0
失誤 9.0

Lee Tung Kun
#2
11.0

Wong Chun Wai
#3
犯規 9.0

Yu Ka Bo
#3
8.0

Wong Chun Wai
#3
效率 87.0

Wong Yiu Kam
#22
34.0

Tsui Siu Chor
#13

留言

支持

你支持邊隊?
西沙聯 甲子年
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • MawikStofe
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  星期三 下午9:04
 • pinupcasinoone
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月十日, 2020 下午2:20
 • Fedorovskih780
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月五日, 2020 下午1:11
 • JcobTrist
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月十九日, 2020 上午11:45
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月九日, 2020 上午10:03