GAME
客隊
大山
41
Q1 Q2 Q3 Q4 F
大山
15 8 5 13 41
SHI
7 7 15 23 52
日期: 31 Jan 20:00     地點: 石硤尾公園體育館
主隊
SHI
52
大山 SHINE

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

大山 SHINE
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 41.0

Kam Joseph Chin Pang
#10
52.0

Shum Yu Kiu
#17
兩分起手 33.0

Ip Chi Ho Vincent
#7
28.0

Kwong Sai Kit
#7
兩分入球 11.0

Ip Chi Ho Vincent
#4
9.0

Kwong Sai Kit
#3
兩分比率 33.3 32.1
三分起手 23.0

Kam Joseph Chin Pang
#7
16.0

Shum Yu Kiu
#7
三分入球 3.0

Kam Joseph Chin Pang
#1
8.0

Shum Yu Kiu
#4
三分比率 13.0 50.0
罰球起手 21.0

Kam Joseph Chin Pang
#5
21.0

Yung Cheuk Yin
#8
罰球入球 10.0

Kam Joseph Chin Pang
#5
10.0

Yung Cheuk Yin
#5
罰球比率 47.6 47.6
防守籃板 14.0

Fung Yiu Fung
#4
16.0

Yip Ho Ming
#4
進攻籃板 8.0

Kong Yuk Man
#2
7.0

Kwong Sai Kit
#3
籃板總數 22.0

Fung Yiu Fung
#5
23.0

Kwong Sai Kit
#6
助攻 6.0

Kam Joseph Chin Pang
#3
6.0

Yung Cheuk Yin
#3
偷波 6.0

Kam Joseph Chin Pang
#3
5.0

Shum Yu Kiu
#3
封阻 1.0

Hung Kai Fai Mathew
#1
6.0

Shum Yu Kiu
#3
失誤 0.0

Kong Yuk Man
#
0.0

Cheung Chak Ming
#
犯規 17.0

Chan Nai Hong Nico
#5
19.0

Cheung Chak Ming
#4
效率 23.0

Kam Joseph Chin Pang
#9
54.0

Shum Yu Kiu
#18

留言

支持

你支持邊隊?
大山 SHINE
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • AaronSum
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  6 小時前
 • DarreLof
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  三月十四日, 2020 下午6:41
 • PinUp
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  三月一日, 2020 下午3:14
 • KaqaztikMedy
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  二月二十六日, 2020 上午5:32
 • MiOwnep
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  二月二十四日, 2020 下午2:53