GAME
客隊
BRI
59
Q1 Q2 Q3 Q4 F
BRI
11 20 17 11 59
皇雀
3 12 15 19 49
日期: 10 Jan 22:00     地點: 彩虹道體育館
主隊
皇雀
49
BRIGHT KIRIN 皇雀

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

BRIGHT KIRIN 皇雀
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 59.0

梁煒麟
#18
49.0

Li Chi Chiu Sean
#16
兩分起手 38.0

梁煒麟
#11
30.0

Li Chi Chiu Sean
#14
兩分入球 15.0

羅志基
#4
11.0

Li Chi Chiu Sean
#6
兩分比率 39.5 36.7
三分起手 21.0

梁煒麟
#10
14.0

Leung Yee Wo
#8
三分入球 8.0

梁煒麟
#3
5.0

Leung Yee Wo
#4
三分比率 38.1 35.7
罰球起手 11.0

黃旭昇
#5
19.0

Li Chi Chiu Sean
#6
罰球入球 5.0

黃旭昇
#3
12.0

Li Chi Chiu Sean
#4
罰球比率 45.5 63.2
防守籃板 11.0

羅志基
#3
12.0

Hui Chun Yuen
#5
進攻籃板 8.0

黃旭昇
#3
7.0

Hui Chun Yuen
#5
籃板總數 19.0

黃旭昇
#6
19.0

Hui Chun Yuen
#10
助攻 12.0

梁德寶
#3
6.0

Poon Yick Kwan Vincent
#2
偷波 10.0

羅志基
#3
6.0

Yeung Chi Ming Kenny
#3
封阻 3.0

梁凱鋒
#2
3.0

Hui Chun Yuen
#3
失誤 0.0

林浩賢
#
0.0

Leung Yee Wo
#
犯規 15.0

梁煒麟
#4
12.0

Poon Yick Kwan Vincent
#3
效率 61.0

羅志基
#20
48.0

Hui Chun Yuen
#19

留言

支持

你支持邊隊?
BRIGHT KIRIN 皇雀
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • HiFiHiF1Mus
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  星期四 上午4:17
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  九月十四日, 2020 上午7:18
 • algofe
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  九月四日, 2020 下午12:16
 • algofe
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月二十二日, 2020 上午8:51
 • Vetle
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月十八日, 2020 下午2:18