GAME
客隊
MEC
34
Q1 Q2 Q3 Q4 F
MEC
5 5 9 15 34
老友
11 3 10 10 34
日期: 27 Jul 21:00     地點: 九龍城體育館
主隊
老友
34
MECH 老友

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

MECH 老友
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 34.0

Chan Tsz Ho
#9
34.0

Lin Chin Wing
#8
兩分起手 39.0

Wang Siu Wan
#9
46.0

Chan Chun Yu
#8
兩分入球 11.0

Wang Siu Wan
#3
14.0

Lin Chin Wing
#4
兩分比率 28.2 30.4
三分起手 14.0

Lau Chic Him
#9
7.0

Leung Kai Wing
#3
三分入球 2.0

Ko Kin Chiu
#1
0.0

Chan Chun Yu
#0
三分比率 14.3 0.0
罰球起手 12.0

Chan Tsz Ho
#6
15.0

Chan Chun Yu
#6
罰球入球 6.0

Chan Tsz Ho
#3
6.0

Chan Chun Yu
#4
罰球比率 50.0 40.0
防守籃板 0.0

Ko Kin Chiu
#
0.0

Chan Chun Yu
#
進攻籃板 0.0

Ko Kin Chiu
#
0.0

Chan Chun Yu
#
籃板總數 0.0

Ko Kin Chiu
#
0.0

Chan Chun Yu
#
助攻 2.0

Chan Tsz Ho
#2
5.0

Yeung Ching Ching
#3
偷波 9.0

Wong Check Ho
#3
17.0

Chan Chun Yin
#6
封阻 0.0

Ko Kin Chiu
#0
2.0

John Michael Uchechukwu
#2
失誤 0.0

Ko Kin Chiu
#
0.0

Chan Chun Yu
#
犯規 18.0

Lau Chic Him
#5
18.0

Chan Chun Yin
#5
效率 0.0

Ko Kin Chiu
#
0.0

Chan Chun Yu
#

留言

支持

你支持邊隊?
MECH 老友
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • abc
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月三日, 2020 上午1:11
 • Ret
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月一日, 2020 上午12:24
 • MawikStofe
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  七月八日, 2020 下午9:04
 • pinupcasinoone
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月十日, 2020 下午2:20
 • Fedorovskih780
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月五日, 2020 下午1:11