GAME
客隊
SYP
40
Q1 Q2 Q3 Q4 F
SYP
8 9 10 13 40
仁興聯
7 9 5 6 27
日期: 06 Jul 20:00     地點: 順利邨體育館
主隊
仁興聯
27
SYPRO 仁興聯

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

SYPRO 仁興聯
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 40.0

Chan Chak Ming
#12
27.0

Tsang Chi Hei
#9
兩分起手 52.0

Chow Tak Ong
#13
25.0

Yeung Wai Fung
#6
兩分入球 14.0

Chan Chak Ming
#6
9.0

Tsang Chi Hei
#3
兩分比率 26.9 36.0
三分起手 12.0

Chow Tak Ong
#7
9.0

Wong King Ho
#5
三分入球 1.0

Chow Tak Ong
#1
2.0

Tsang Chi Hei
#1
三分比率 8.3 22.2
罰球起手 17.0

Chow Tak Ong
#5
6.0

Cheung Hiu Leung
#4
罰球入球 9.0

Chow Tak Ong
#4
3.0

Cheung Hiu Leung
#2
罰球比率 52.9 50.0
防守籃板 0.0

Tsang Wai Lee
#
0.0

Tsang Chi Hei
#
進攻籃板 0.0

Tsang Wai Lee
#
0.0

Tsang Chi Hei
#
籃板總數 0.0

Tsang Wai Lee
#
0.0

Tsang Chi Hei
#
助攻 7.0

Yung Chi Wai
#3
5.0

Yeung Wai Fung
#2
偷波 15.0

Chung Ka Ho
#8
6.0

Lee Lok Hang
#2
封阻 3.0

Liu Chun Lung
#2
0.0

Tsang Chi Hei
#0
失誤 0.0

Tsang Wai Lee
#
0.0

Tsang Chi Hei
#
犯規 11.0

Chow Tak Ong
#4
14.0

Tsang Chi Hei
#4
效率 0.0

Tsang Wai Lee
#
0.0

Tsang Chi Hei
#

留言

支持

你支持邊隊?
SYPRO 仁興聯
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • pinupcasinoone
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月十日, 2020 下午2:20
 • Fedorovskih780
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月五日, 2020 下午1:11
 • JcobTrist
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月十九日, 2020 上午11:45
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月九日, 2020 上午10:03
 • RobertWhame
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月八日, 2020 下午3:15