GAME
客隊
FOV
38
Q1 Q2 Q3 Q4 F
FOV
10 5 7 16 38
保安道
6 10 5 17 38
日期: 28 Jun 22:00     地點: 藍田(南)體育館
主隊
保安道
38
FOVP 保安道

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

FOVP 保安道
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 38.0

Chan Yiu Hei
#8
38.0

Chu Cheuk Sang
#20
兩分起手 29.0

Chan Yiu Hei
#8
34.0

Chu Cheuk Sang
#14
兩分入球 10.0

Cheung Shing Shing
#3
10.0

Chu Cheuk Sang
#4
兩分比率 34.5 29.4
三分起手 17.0

Tse Ho Bun
#8
21.0

Chu Cheuk Sang
#7
三分入球 4.0

Tse Ho Bun
#2
4.0

Chu Cheuk Sang
#2
三分比率 23.5 19.0
罰球起手 11.0

Chan Yiu Hei
#6
22.0

Chu Cheuk Sang
#12
罰球入球 6.0

Chan Yiu Hei
#4
6.0

Chu Cheuk Sang
#6
罰球比率 54.5 27.3
防守籃板 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#
進攻籃板 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#
籃板總數 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#
助攻 6.0

Tse Ho Bun
#2
5.0

Cheung Man Tat
#3
偷波 5.0

Chong Ho Ming
#2
7.0

Yeung Man Wei
#3
封阻 2.0

Chan Yiu Hei
#2
0.0

Siu Man Kit
#0
失誤 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#
犯規 22.0

Hung Sze Ming
#5
15.0

Chan Wui Kwok
#5
效率 0.0

Yong Ken
#
0.0

Siu Man Kit
#

留言

支持

你支持邊隊?
FOVP 保安道
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Chan
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  星期六 下午2:25
 • ForrestSkync
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月二十三日, 2019 下午7:34
 • ClaudeSem
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月十八日, 2019 上午5:38
 • 林綺雯
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月十四日, 2019 下午11:45
 • Alicenic
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十月三十日, 2019 下午6:17