GAME
客隊
只攻與
26
Q1 Q2 Q3 Q4 F
只攻與
9 2 9 6 26
卓毅
5 9 8 4 26
日期: 21 Jun 20:00     地點: 林士德體育館
主隊
卓毅
26
只攻與防 卓毅

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

只攻與防 卓毅
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 26.0

Tse Yik Hang
#7
26.0

Yu Siu On
#8
兩分起手 35.0

Tse Yik Hang
#8
33.0

Yu Siu On
#9
兩分入球 9.0

Tsang Wai Kin
#3
7.0

Yu Siu On
#2
兩分比率 25.7 21.2
三分起手 13.0

Shek Hin Tung
#5
19.0

Chan Cheuk Hin
#6
三分入球 2.0

Tse Yik Hang
#1
3.0

Yu Siu On
#1
三分比率 15.4 15.8
罰球起手 6.0

Tse Yik Hang
#4
7.0

Lai Hoi Yan
#2
罰球入球 2.0

Lam Ka Kit
#2
3.0

Ng Kwan Hang
#2
罰球比率 33.3 42.9
防守籃板 0.0

Leung Nok Wai
#
0.0

Yu Siu On
#
進攻籃板 0.0

Leung Nok Wai
#
0.0

Yu Siu On
#
籃板總數 0.0

Leung Nok Wai
#
0.0

Yu Siu On
#
助攻 4.0

Tse Yik Hang
#1
6.0

Ng Long Lin
#2
偷波 14.0

Tse Yik Hang
#5
11.0

Lin Yiu Ho
#3
封阻 1.0

Tsang Wai Kin
#1
1.0

Lai Hoi Yan
#1
失誤 0.0

Leung Nok Wai
#
0.0

Yu Siu On
#
犯規 9.0

Tsang Wai Kin
#3
8.0

Lai Hoi Yan
#2
效率 0.0

Leung Nok Wai
#
0.0

Yu Siu On
#

留言

支持

你支持邊隊?
只攻與防 卓毅
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • JcobTrist
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月十九日, 2020 上午11:45
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月九日, 2020 上午10:03
 • RobertWhame
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月八日, 2020 下午3:15
 • Rolandtraf
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月八日, 2020 上午10:07
 • Folomin459
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  四月十四日, 2020 下午6:23