GAME
客隊
淘寶王
51
Q1 Q2 Q3 Q4 F
淘寶王
11 14 22 4 51
保安道
17 15 15 6 53
日期: 08 Jun 20:00     地點: 保安道體育館
主隊
保安道
53
淘寶王 保安道

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

淘寶王 保安道
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 51.0

Chan Chi Lung
#19
53.0

Au Yeung Kwan
#18
兩分起手 28.0

Chan Chi Lung
#15
33.0

Au Yeung Kwan
#14
兩分入球 13.0

Chan Chi Lung
#7
9.0

Au Yeung Kwan
#6
兩分比率 46.4 27.3
三分起手 15.0

Chiu Wai Kwok
#9
25.0

Wong Wing Kei
#8
三分入球 6.0

Chiu Wai Kwok
#5
10.0

Wong Wing Kei
#5
三分比率 40.0 40.0
罰球起手 10.0

Chan Chi Lung
#6
10.0

Chan Wui Kwok
#4
罰球入球 7.0

Chan Chi Lung
#5
5.0

Chan Wui Kwok
#3
罰球比率 70.0 50.0
防守籃板 0.0

Tsui Man Kit
#
0.0

Siu Man Kit
#
進攻籃板 0.0

Tsui Man Kit
#
0.0

Siu Man Kit
#
籃板總數 0.0

Tsui Man Kit
#
0.0

Siu Man Kit
#
助攻 6.0

Kwok Shu Chuen
#3
12.0

Cheung Man Tat
#8
偷波 4.0

Kwok Shu Chuen
#2
8.0

Chan Wui Kwok
#3
封阻 2.0

Kwok Shu Chuen
#1
0.0

Siu Man Kit
#0
失誤 0.0

Tsui Man Kit
#
0.0

Siu Man Kit
#
犯規 12.0

Tsui Man Kit
#4
18.0

Chan Wui Kwok
#5
效率 0.0

Tsui Man Kit
#
0.0

Siu Man Kit
#

留言

支持

你支持邊隊?
淘寶王 保安道
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • ForrestSkync
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月二十三日, 2019 下午7:34
 • ClaudeSem
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月十八日, 2019 上午5:38
 • 林綺雯
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十一月十四日, 2019 下午11:45
 • Alicenic
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十月三十日, 2019 下午6:17
 • 梁家耀
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  十月二十三日, 2019 下午12:56