GAME
客隊
THI
61
Q1 Q2 Q3 Q4 F
THI
19 14 10 18 61
大山
8 8 5 24 45
日期: 10 May 21:00     地點: 藍田(南)體育館
主隊
大山
45
THIRTY BOYS 大山

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

THIRTY BOYS 大山
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 61.0

Lai Chun Yin
#16
45.0

Wong Sze Wai
#20
兩分起手 51.0

Cheung Po Shing
#12
49.0

Wong Sze Wai
#16
兩分入球 21.0

Cheung Po Shing
#5
20.0

Wong Sze Wai
#9
兩分比率 41.2 40.8
三分起手 16.0

Lai Chun Yin
#6
5.0

Lim Hock Ann
#4
三分入球 4.0

Lai Chun Yin
#3
1.0

Lim Hock Ann
#1
三分比率 25.0 20.0
罰球起手 15.0

Lai Chun Yin
#4
6.0

Wong Sze Wai
#4
罰球入球 7.0

Yung Man Ho
#2
2.0

Wong Sze Wai
#2
罰球比率 46.7 33.3
防守籃板 0.0

Chung Yau Wai
#
0.0

Leung Chi Chung
#
進攻籃板 0.0

Chung Yau Wai
#
0.0

Leung Chi Chung
#
籃板總數 0.0

Chung Yau Wai
#
0.0

Leung Chi Chung
#
助攻 10.0

Chung Yau Wai
#3
7.0

Leung Chi Chung
#2
偷波 11.0

Yung Man Ho
#3
9.0

Ip Chi Ho
#3
封阻 0.0

Chung Yau Wai
#0
0.0

Leung Chi Chung
#0
失誤 0.0

Chung Yau Wai
#
0.0

Leung Chi Chung
#
犯規 9.0

Hon King Yip
#3
13.0

Leung Chi Chung
#4
效率 0.0

Chung Yau Wai
#
0.0

Leung Chi Chung
#

留言

支持

你支持邊隊?
THIRTY BOYS 大山
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • abc
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月三日, 2020 上午1:11
 • Ret
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  八月一日, 2020 上午12:24
 • MawikStofe
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  七月八日, 2020 下午9:04
 • pinupcasinoone
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月十日, 2020 下午2:20
 • Fedorovskih780
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月五日, 2020 下午1:11