GAME
客隊
心籃林
50
Q1 Q2 Q3 Q4 F
心籃林
13 9 11 17 50
淘寶王
10 8 8 19 45
日期: 27 Apr 16:00     地點: 九龍灣體育館
主隊
淘寶王
45
心籃林狼 淘寶王

得分

兩分起手

兩分入球

兩分比率

三分起手

三分入球

三分比率

罰球起手

罰球入球

罰球比率

防守籃板

進攻籃板

籃板總數

助攻

偷波

封阻

失誤

犯規

效率

心籃林狼 淘寶王
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 50.0

Yeung Sui Hung
#13
45.0

Chan Chi Lung
#23
兩分起手 44.0

Wong Man Hong
#8
47.0

Chan Chi Lung
#22
兩分入球 12.0

Chan Man Lai
#2
18.0

Chan Chi Lung
#10
兩分比率 27.3 38.3
三分起手 19.0

Chan Man Lai
#7
3.0

Lo Tsz Long
#2
三分入球 6.0

Yeung Sui Hung
#3
1.0

Lo Tsz Long
#1
三分比率 31.6 33.3
罰球起手 9.0

Chan Man Lai
#5
12.0

Chan Chi Lung
#4
罰球入球 8.0

Chan Man Lai
#4
6.0

Chan Chi Lung
#3
罰球比率 88.9 50.0
防守籃板 0.0

Tong Chun Hung
#
0.0

Tsui Man Kit
#
進攻籃板 0.0

Tong Chun Hung
#
0.0

Tsui Man Kit
#
籃板總數 0.0

Tong Chun Hung
#
0.0

Tsui Man Kit
#
助攻 9.0

Fung Hin Wai
#5
8.0

Kwok Shu Chuen
#4
偷波 22.0

Fung Hin Wai
#5
8.0

Kwok Shu Chuen
#4
封阻 1.0

Yeung Sui Hung
#1
3.0

Chan Chi Lung
#2
失誤 0.0

Tong Chun Hung
#
0.0

Tsui Man Kit
#
犯規 17.0

Wong Yik Fung
#4
10.0

Wong Ying Pui
#3
效率 0.0

Tong Chun Hung
#
0.0

Tsui Man Kit
#

留言

支持

你支持邊隊?
心籃林狼 淘寶王
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • MawikStofe
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  星期三 下午9:04
 • pinupcasinoone
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月十日, 2020 下午2:20
 • Fedorovskih780
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  六月五日, 2020 下午1:11
 • JcobTrist
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月十九日, 2020 上午11:45
 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 Sportarts Sport Association。
  五月九日, 2020 上午10:03